Basis Moleculen

Dit zijn de basismoleculen die we gaan behandelen in de oefeningen. Er staan in totaal 15 moleculen in de lijst.

lijst basis moleculen

In de onderstaande oefening beginnen we met flashcards. Bekijk de molecuulformule op het plaatje en probeer te raden welk molecuul daar bij hoort. Het is handig om de molecuul te herhalen in je hoofd of om hem op te schrijven.

De tweede oefening is een multiple choice oefening.  In deze oefening wordt de linker rij van de basis moleculen behandeld. Er zijn in totaal drie mogelijke antwoorden waar uit gekozen moet worden.

In deze multiple choice oefening wordt de rechterrij behandeld.

De laatste oefening van de basis moleculen is een toets. Gebruik hier alles wat je hebt geleerd in de vorige oefeningen. Blijf nog even oefenen als de toets te moeilijk is.