Adsorberen

In de chemie is absorptie een fysisch of chemisch fenomeen of een proces waarbij atomen, moleculen of ionen een bulkfase binnenkomen vloeibaar of vast materiaal. Dit is een ander proces dan adsorptie, aangezien moleculen die worden geabsorbeerd, worden opgenomen door het volume, niet door het oppervlak. Absorptie is een fenomeen waarbij iets een andere stof opneemt. Bij adsorptie hecht een stof aan het oppervlakte van een andere stof.

In de onderstaande afbeelding zie je duidelijk het verschil tussen absorberen en adsorberen.

verschil-absorberen-adsorberen