Anorganische stoffen

Anorganische stoffen zijn stoffen die geen koolstof of waterstof elementen bevatten. Anorganische stoffen omvatten het grootste deel van de aardkorst. Dit zijn dus stoffen die niet leven, zoals zand, steen en grond. De tegenpool hiervan zijn organische stoffen, dit zijn stoffen die geproduceerd zijn door levende organismen. Voorbeelden hiervan zijn haar, alcohol, olijfolie en suiker.

anorganische stoffen