Centrifugeren

Centrifugeren is een mechanisch proces waarbij de middelpuntvliedende kracht wordt gebruikt om deeltjes uit een oplossing te scheiden op basis van hun grootte, vorm en dichtheid. De componenten met een grotere dichtheid van het mengsel drijven van de as van de centrifuge. De componenten met een kleinere dichtheid van het mengsel trekken naar de as toe. 

Er is een verband tussen de grootte en dichtheid van een deeltje waarmee het deeltje scheidt van een heterogeen mengsel. Hoe groter de grootte en hoe groter de dichtheid van de deeltjes, hoe sneller ze uit het mengsel scheiden. Door een grotere effectieve zwaartekracht op het mengsel uit te oefenen, zoals een centrifuge doet, wordt de scheiding van de deeltjes versneld. Dit is ideaal in industriële en laboratoriumomgevingen omdat deeltjes die van nature gedurende een lange periode zouden scheiden, in veel minder tijd kunnen worden gescheiden.

De centrifugeer machine in een lab staat geïllustreerd in de onderstaande afbeelding.

centrifugeren machine