Elektronen

Elektronen zijn deeltjes met een negatieve lading. De lading van een elektron is even groot als de lading van een proton. Daarom moeten neutrale atomen een gelijk aantal elektronen en protonen hebben. Een elektron kan vast zitten aan een nucleus (Atoomkern) maar kan ook los zweven. Hoe groter de sferische schaal, hoe hoger de energie in het elektron.

In elektrische geleiders vloeit de stroom voort uit de beweging van elektronen van atoom naar atoom afzonderlijk. In halfgeleidermaterialen treedt stroom ook op als een beweging van elektronen. Een elektron-deficiënt atoom in een halfgeleider wordt een gat genoemd. Gaten bewegen van positieve naar negatieve elektrische polen.

De lading van een elektron wordt beschouwd als de elektrische lading van de eenheid. Het heeft een negatieve polariteit. De lading van een elektron is gelijk, maar ook tegengesteld aan de positieve lading op een proton of gat. 

Op de onderstaande afbeelding zie je de elektron zweven in de elektronenwolk.

elektron