Elektronenwolk

In de atoomtheorie is een elektronenwolk een wiskundige functie die de locatie en het gedrag van een elektron in een atoom beschrijft.  De term elektronenwolk kan ook verwijzen naar het fysieke gebied of de ruimte waar het elektron aanwezig kan zijn. Elke baan kan worden ingenomen door maximaal twee elektronen, elk met zijn eigen spinkwantumgetal s.

In de onderstaande afbeelding is de elektronwolk uitgebeeld om de atoomkern. De elektronenwolk is te herkennen aan de lijnen gevuld met elektronen.

elektronenwolk