Indampen

Indampen is een vorm van verdamping wat optreedt op het oppervlak van een vloeistof terwijl deze overgaat in de gasfase. Het omringende gas mag niet verzadigd zijn met de verdampende stof. Wanneer de moleculen van de vloeistof botsen, dragen ze energie aan elkaar over op basis van hoe ze met elkaar in botsing komen.

Wanneer een molecuul nabij het oppervlak voldoende energie absorbeert om de dampspanning te overwinnen, zal het ontsnappen en als gas de omringende lucht binnendringen. Wanneer verdamping optreedt, zal de energie die uit de verdampte vloeistof wordt verwijderd, de temperatuur van de vloeistof verlagen. Dit proces leidt tot verdampingskoeling.

Op de onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van indampen.

indampen