Isomeren

Isomeren zijn moleculen of ionen met identieke moleculaire formules. Dat wil zeggen, hetzelfde aantal atomen van elk element maar verschillende rangschikkingen van atomen in de ruimte. Het kan ook zo geformuleerd worden: isomeren zijn stoffen met dezelfde molecuulformule, maar een andere structuurformule.

Isomeren hebben niet noodzakelijk vergelijkbare chemische of fysische eigenschappen. Twee hoofdvormen van isomerie zijn structurele isomerie, waarbij bindingen tussen de atomen verschillen. En stereo-isomerie, waarbij de bindingen hetzelfde zijn maar de relatieve posities van de atomen verschillen.

Op de onderstaande afbeelding staan de vormen van isomeren.

vormen van isomeren