Protonen

Een proton is een deeltje dat in de kern van elk atoom wordt aangetroffen. De massa van een proton is iets kleiner dan die van een neutron. Het deeltje heeft een positieve elektrische lading.

Een of meer protonen zijn aanwezig in de kern van elk atoom; ze zijn een noodzakelijk onderdeel van de kern. Het aantal protonen in de kern is de bepalende eigenschap van een element en wordt het atoomnummer genoemd. In de atomen van een bepaald element is het aantal protonen in de kern altijd hetzelfde. Omdat zowel protonen als neutronen in de atoomkern worden aangetroffen, staan ze gezamenlijk bekend als nucleonen.

Hoewel de positieve elektrische lading van protonen ervoor zorgt dat ze elkaar afstoten, overwint de sterke nucleaire kracht van de elektrostatische afstoting wanneer protonen en neutronen dicht genoeg bij elkaar komen. Hierdoor kunnen ze aan elkaar binden.

Op de onderstaande afbeelding is de proton te zien als rood bolletje in de atoomkern. 

proton