Anorganische stoffen

Anorganische stoffen zijn stoffen die geen koolstof of waterstof elementen bevatten. Anorganische stoffen omvatten het grootste deel van de aardkorst. Dit zijn dus stoffen die niet leven, zoals zand, steen en grond. De tegenpool hiervan zijn organische stoffen, dit zijn stoffen die geproduceerd zijn door levende organismen. Voorbeelden hiervan zijn haar, alcohol, olijfolie en suiker.

Anders dan organische stoffen, die worden gemaakt door levende dingen, zijn anorganische stoffen niet gemaakt door levende dingen. Een voorbeeld van een organische stof is suiker, dat wordt gemaakt door planten. Een voorbeeld van een anorganische stof is keukenzout, dat wordt gevonden in de zee en in rotsen.

Maar hoewel anorganische stoffen niet door levende dingen worden gemaakt, zijn ze heel belangrijk voor het leven. We hebben ze nodig om te groeien en gezond te blijven. Ook zijn ze belangrijk voor de lucht die we inademen.

anorganische stoffen verschil