Zuur-base reactie

Een zuur-basis reactie is een chemische reactie die plaatsvindt tussen een zuur en een basis. Dit proces wordt gebruikt om de Ph op te meten. Een zuur staat H+ ionen af en de basis neemt H+ ionen op.

Kenmerken van een zuur:

  • Een zure smaak
  • Verandert de kleur van lakmoespapier van blauw naar rood
  • Reageert met een basis om zout en water te vormen
  • Reageert met bepaalde metalen om H² in gasvorm te produceren.

Kenmerken van een basis:

  • Een bittere smaak
  • Voelt glad aan
  • Verandert de kleur van lakmoespapier van rood naar blauw.
  • Maakt Fenolftaleïne roze

Voorbeeld van een zuur-basis reactie

Een simpel voorbeeld van een zuur en een basis is een citroen en een vis. Wanneer je de citroen (het zuur) perst over een vis (de basis) verandert de kleur en de smaak van de vis. De feit dat dit verandert betekent dat het een zuur-basis reactie is. De vis neemt hierbij H+ ionen op terwijl het zuur H+ ionen afstaat.

Sterk en zwak zuur

De sterkte van het zuur of de basis is erg belangrijk voor het bepalen van het algehele proces dat plaatsvindt. Een sterk zuur of een sterke basis zal volledig ioniseren, terwijl een zwak zuur of een zwakke basis slechts gedeeltelijk zal ioniseren.  

Als een van de twee sterk is krijg je een aflopende reactie (ook wel een niet-evenwicht reactie). Hierbij splitst het zuur volledig in het water en geeft het alle H+ ionen af. Bij een evenwicht reactie splitst het zuur zich niet volledig, dit komt voor als de zuur of basis zwak is.

zure basis reactie formule