Destilleren

Destillatie is het proces waarbij de componenten of stoffen uit een vloeibaar mengsel worden gescheiden door selectief koken en condenseren. Destillatie kan resulteren in volledige scheiding of het kan een gedeeltelijke scheiding zijn die de concentratie van geselecteerde componenten in het mengsel verhoogt. In beide gevallen maakt het proces gebruik van verschillen in de  vluchtigheid van de componenten in het mengsel.

In de onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van destilleren.

destilleren